Asány

ASÁNY

 

Asány sú významé pozície tela, ktoré pomáhajú ľudskému telu a potom ľudskej duši.
Telesne ženu harmonizujú a duševne ju transformujú a rozvíjajú.

Cez prežitie fyzickej pozície asány sa k žene postupne dostáva obsah tejto pozície, vyplyvajúcej z múdrosti samotného tela.

Mohendžodáro je komplexné cvičenie asán, je tajomné, záhadné, silné, neviditeľné, ukryté pod povrchom.
Je ako samotná žena. Prináša radosť zo svojho ženstva.

Cvičenie asán slúži na podporu zdravia, vitality, sexuality, upravuje hormonálny systém, omladzuje.

Každá asána nesie v sebe časť ženského príbehu, ženského bytia.

Pravidelným cvičním, ktoré sa postupne mení na tanec, žena sa ponára do seba samej a tým objavuje svoju vnútornä ženu a jej aspekty.
Účinok asán podporuje výrazný dych a meditácie.

4. ASÁNY Materského okruhu Mohendžodáro

na seba nadväzujú, aktivujú a rozvádzajú životnú a sexuálnu energiu do tela.
Každá asána má 2 aspekty, 2 protipóly, ktoré sa navzájom dopĺňajú.


1. asána

1. ASÁNA – PRÍBEH ŽENSTVA
aspekt: Kráska – Škaredka

Podpora vnútornej ženy. 

Symbolizuje vnútornú sílu a krásu ženy. Privádza ženu na začiatok jej cesty – SPOJENIE SO ZEMOU.


2. ASÁNA – VNÚTORNÝ ZRAK
aspekt: Kňažka – Čarodejnica

Podpora vnútornej intuície. 

Symbolizuje vnútorný duchovný život ženy a jej mentálne schopnosti.


3. ASÁNA – POHĽAD DO VESMÍRU
aspekt: Herečka – Hysterka

Podpora kreativity, hravosti a uvedomenie si svojich emócií. 

Symbolizuje schopnosť vyjadriť svoje emócie a potreby do vonkajšieho vesmíru.


4. ASÁNA – ŠŤAVNATÁ  JÓNI                          aspekt: Milenka – Prostitutka

Podpora sexuality a milovania. 

Symbolizuje premenu rodivej a sexuálnej sily v dávanie života s láskou.