Kalendár Akcií

KALENDÁR AKCIÍ


DOOBEDNÝ KURZ MOHENDŽODÁRO I. – základný
TANTRA JOGA PRE ŽENY
02.10.2019 – 05.02.2020  (stredy)

VEČERNÝ KURZ MOHENDŽODÁRO  I. – základný
TANTRA JOGA PRE ŽENY
02.10.2019 – 05.02.2020 (stredy)

Škola panvového dna

ŠKOLA PANVOVÉHO DNA I.
JEDNODENNÝ KURZ
05.10.2019  10:00 – 18:30 (sobota)

V ŽENSKOM ŽIVLE 02/04  – 2. ČAKRA:  Ženská posvätná sexualita
TANTRA PRE ŽENY – pokročilá
30.09.2019 – 27.01.2020

ŠKOLA PANVOVÉHO DNA II.
JEDNODENNÝ KURZ
25.01.2020  10:00 – 18:30 (sobota)


V ŽENSKOM ŽIVLE 01/04  – 4. ČAKRA:  SILA SRDCA
TANTRA PRE ŽENY – pokročilá
plánovaná – marec 2020

AKTÍVNE MEDITÁCIE
1x do mesiaca (piatok)

 


 PROGRAMY A KURZY

 INDIVIDUÁLNE  –  SKUPINOVÉ