Asány


ASÁNY

Asány sú významé pozície tela, ktoré pomáhajú ľudskému telu a potom ľudskej duši.
Telesne ženu harmonizujú a duševne ju transformujú a rozvíjajú.

Cez prežitie fyzickej pozície asány sa k žene postupne dostáva obsah tejto pozície, vyplyvajúcej z múdrosti samotného tela.

Cvičenie asán slúži na podporu zdravia, vitality, sexuality, upravuje hormonálny systém, omladzuje. Každá asána nesie v sebe časť ženského príbehu, ženského bytia.

Pravidelným cvičním, ktoré sa postupne mení na tanec, žena sa ponára do seba samej a tým objavuje svoju vnútornú ženu a jej aspekty.
Účinok asán podporuje výrazný dych, práca s panvovým dnom a aktívne meditácie.

Asány Materského okruhu Mohendžodáro

Materský okruh Mohendžodáro má 4 asány, ktoré na seba prirodzene nadväzujú.
Každá asána má 2 aspekty – 2 protipóly, ktoré sa navzájom dopĺňajú.


1. ASÁNA – PRÍBEH ŽENSTVA
aspekt: Kráska – Škaredka

Podpora vnútornej ženy. 
Symbolizuje vnútornú silu a krásu ženy.

Privádza ženu na začiatok
jej cesty – SPOJENIE SO ZEMOU.

2. ASÁNA – VNÚTORNÝ ZRAK
aspekt: Kňažka – Čarodejnica

Podpora vnútornej intuície. 
Symbolizuje vnútorný duchovný život

ženy a jej mentálne schopnosti

3. ASÁNA – POHĽAD DO VESMÍRU
aspekt: Herečka – Hysterka

Podpora kreativity, hravosti a
uvedomenie si svojich emócií. 
Symbolizuje schopnosť vyjadriť

svoje emócie apotreby
do vonkajšieho vesmíru.

4. ASÁNA – ŠŤAVNATÁ  JÓNI
aspekt: Milenka – Prostitutka

Podpora sexuality a milovania. 
Symbolizuje premenu rodivej a

sexuálnej sily v dávanie života s láskou.