Magická špirála

MAGICKÁ ŠPIRÁLA

Špirála je symbolom vesmírnej energie a múdrosti, ktorá sa prejavuje ako intuitívna múdrosť prírody.
Vychádza z jedného centrálneho bodu a postupne sa rozširuje do kruhu života. Je to cesta vedúca zvnútra von a naopak.

Predstavuje vývoj, nekonečno, večnosť a neustále sa opakujúce cyklické deje v prírode. V živote človeka symbol špirály predstavuje vývoj do vlastného vnútra cez proces sebapoznania, proces sexuálneho prebudenia a vedomia.

V prírode je spojená s rastom, vývojom, smrťou a znovuzrodením. Vyjadruje tiež vývoj individuálneho aj kolektívneho vedomia. Cesta transformácie sa prejavuje na špirále nekonečným pohybom, kde rovnkú situáciu vnímame z novej prerspetívy a väčšej hĺbky. 

Špirála je všade okolo nás, stačí sa pozrieť:
Mladé výhonky rastlín majú tvar špirály. 
Lastúry sa formujú v tvare špirály.
Hady sa ovíjajú okolo obete v tvare špirály.
Ľudské embryo sa vyvíja v tvare špirály.
Pupočník má tvar špirály.
Oblačnosť nad kontinentami sa točí a pohybuje v tvare špirály.
Vodný vír na morskej hladine v tvare špirály.
Tornádo ako veterný prejav špirály.
Vesmírne špirálové galaxie.
DNA v tvare špirály.  

Planéty slnečnej sústavy na pozadí špirálovej galaxie vo vesmíre. Foto vyhotovil NASA.

Špirála ako ženským symbol. Predstavuje oplodnenie, pôrod a zrod nového života.

Špirálový tanec lona je základným pohybom pre zrod nového života.
Keď začne pôrod, dieťa zostupuje do pôrodných ciest v špirálovej vlne. Špirálový tanec panvy udržuje pružnosť a vláčnosť v tele ženy.
Vďaka pohybu je žena mäkká a pružná. Pre zostup dieťaťa podporujúca a pozývajúca.
Ženské telo je navrhnuté tak, aby v nich mohol vzniknúť nový život, rástol a nakoniec bolo schopné tento život porodiť.
Hormóny oxytocínu, endorfínu a adrenalínu sa uvoľňujú špirálovým pohybom – tancom, vďka ktorému matka cíti energiu v tele. Tak má matka dostatok fyzických síl a miesto bolesti zažíva eufóriu.

Žena sa svojím pohybom napája na liečivú energiu zeme a vesmírnu energiu tvorenia. Môže tak využiť vrodenú schopnosť ženského tela porodiť dieťa prirodzeným spôsobom.
Pohyb, dych, zvuky a zostup hlavičky do pôrodných ciest dáva príležitosť zažiť orgazmický pôrod. 

Špirálový pohyb je prirdzený pohyb, ktorým si žena uvoľňuje energiu v panve. Krúživý pohyb, hlboký dych do panvy a podporujúce zvuky sú hlboko liečivé.