Galéria

Kurzy Mohednžodáro

Esencie bohyne - tantra pre ženy

Ženy v Jakaí - novoročné kruhy

Rok 2022 Rituál menarché s Danielou Krušinskou Trudičovou

Rok 2023 Rituál náparky so Zuzkou Konečnou