16.02.2019 – ŠKOLA PANVOVÉHO DNA II

ŠKOLA PANVOVÉHO DNA II.

PODĽA UNIKÁTNEJ METÓDY RENATY SAHINI 3×3

Škola pánevího dna

16.02.2019  10:00 – 18:30  (sobota)

Téma jednorázového kurzu je pokročilá práca s panvovým dnom a dychom. 3 úrovne tela: krk – panva – chodidlo

PRÍNOSY KURZU:
– viac stabillity a sebaistoty vo svojom ženstve
– hladké zvládanie situácií, ktoré prináša každý deň, súvisiacich so ženskou rolou
– uvoľnenie pocitu obeti vo vzťahu k ženskosti (ženskej bezmocnosti)

Viac o „Škola pánevního dna“


KEDY:  16.02.2018,  10:00 – 18:30 hod (sobota) vrátane obedovej prestávky
CENA:  
65 € / 30 € opakovanie kurzu

KDE:  ŠTÚDIO JAKAÍ, Bakošova 1, Bratislava – Lamač
LEKTORKA:  
Blanka Milevová
Akreditovaná lektorka Mohendžodáro a Školy pánevního dna
PRINESTE SI:  Voľné a pohodlné oblečenie, šatku alebo šál na cvičenie.

V CENE JE ZAHRNUTÉ: Drobné občerstvenie s pitím, pracovné materiály.
SÚČASŤOU ŠTÚDIA SÚ: Karimatky, deky, podhlavníky a podsedáky.


pred týmto kurzom je potrebné absolvovať:
“ŠKOLA PANVOVÉHO DNA I”
13.10.2018  10:00 – 18:30 hod (sobota)


ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:
ÚROVEŇ KRKU
– práca v troch rovinách: telo – emócie – energia
– uvolňovanie emócií pomocou zvuku,
– väčšie uvedomenie spojitosti panvy a vyjadrovanie pomocou zvuku – džiberiš,
– práca s hlasom
– jednoduché techniky na stabilizáciu krčnej chrbtice
– použitie lebečného čerpadla ako nevyhnutná súčasť panvového dna

ÚROVEŇ CHODIDLO
– veľký význam ohľadne nôh a zakorenenia
– naučíte sa narovnať bedrové kĺby pomocou Dornovej metódy (prinesť si šatku alebo šál)
– prepájanie súvislosti medzi nohami a panvou v rovine: fyzickej, emočnej i energetickej
– bioenergetické cvičenia na to, ako stojíte
– techniky na uzemnenie

ÚROVEŇ PANVY
– pokročilé techniky so svalmi panvového dna
– modelové situace – práca vo dvojici
– precítenie sily panvy – ženskej sily a ako čeliť manipulácii
– bioenergetické cvičenia na panvový pancier

*******************

LEKTORKA:  Blanka Milevová
Akreditovaná lektorka Mohendžodáro a
Školy pánevního dna
MOBIL: +420 776 793 690
MAIL:  blankamilevova@gmail.com


 PROGRAMY A KURZY

INDIVIDUÁLNE  –   WORKSHOPY  –  KALENDÁR AKCIÍ