Panvové dno – centrum sily a energie

 

Panvové dno – centrum sily a energie

V indickom, čínskom a tibetskom učení sa vychádza z predpokladu, že ľudské telo je pretkané sieťou energetických dráh. Energetické dráhy spájajú energetické centrá, ktorými človek prijíma, alebo vydáva energiu. Energetické centrá ovplyvňuje fungovanie tela – bunky, orgány, žľazy a hormonálny systém. Pôsobia na to, ako sa človek cíti v danom momente a preto predstavujú aj psychické energetické centrá – ČAKRY. Hlavných 7 čakier sa nachádza pozdĺž chrbtice od panvy po temeno v hĺbke nášho tela v blízkosti žliaz s vnútornou sekréciou. Stimulujú tok životnej energie v tele a zabezpečujú tak životnú silu. Pokiaľ vo všetkých čakrách môže energia voľne prúdiť, cíti sa človek dobre a harmonicky so sebou a svojím životom.

7 ENERGETICKÝCH CENTIER:

Korunná čakra
Tretie oko
Krčná čakra
Srdcová čakra
Solar plexus
Sakrálna – krížová čakra
Koreňová čakra

Keď hovoríme o panvovom dne, ako centre sily a energie, tak hovoríme o Základnej čakre – koreňovej. Koreňová čakra leží na dolnom konci chrbtice, pri kostrči v oblasti hrádze. Je to najsilnejšie energetické centrum tela, prameň životnej energie. Pokiaľ je panvové dno ochabnuté a bez energie, cítime sa unavení a malátni.

Pravidelný tréning panvového dna – pohyby panvy a posilovanie svalstva panvového dna posilujú a otvárajú dolnú čakru a aktivujú sexuálnu energiu.

Sexuálna energia stúpa pozdĺž chrbtice hore a tým sa stimuluje činnosť ostatných čakier a tiež činnosť mozgu.

Aktiváciu svalov panvového dna sa zlepšuje voľný tok energie v panve a následne v celom tele.

Celkovo narastá vnútorná sila a chuť do života.


Rodinný kouč, koučing, vzťahy, rodina

Ing. Jana Kaššová

Jana Kaššová, lektorka Mohendžodáro a koučka rodinných vzťahov.
Sprevádza a podporuje klientov pri riešení osobných tém v skupinových a individuálnych programoch. Koučing prepája s pohybom, dychom a meditáciou.
Založila a vedie Jógové a vzdelávacie Štúdio JAKAÍ v Bratislave.