Panvové dno – centrum sily a energie

PANVOVÉ DNO – CENTRUM SILY

Indické, čínske a tibetské učenie vychádza z predpokladu, že ľudské telo je pretkané sieťou energetických dráh, meridiánov. Tieto energetické dráhy spájajú energetické centrá, ktorými človek prijíma, alebo vydáva energiu. Energetické centrá ovplyvňujú fungovanie tela – bunky, orgány, žľazy a hormonálny systém. Pôsobia na to, ako sa človek cíti v danom momente. Predstavujú psychické energetické centrá – ČAKRY. 
Hlavných 7 čakier sa nachádza pozdĺž chrbtice od panvy po temeno hlavy v hĺbke nášho tela v blízkosti žliaz s vnútornou sekréciou. Stimulujú tok životnej energie v tele a zabezpečujú vitalitu fyzického tela. 
Pokiaľ vo všetkých čakrách energia voľne prúdi, cítme zdravie a hrmóniu so sebou aj svojím životom.

7 ENERGETICKÝCH CENTIER:

Korunná čakra
Tretie oko
Krčná čakra
Srdcová čakra
Solar plexus
Sakrálna – krížová čakra
Koreňová čakra

Keď hovoríme o panvovom dne, ako centre sily a energie, tak hovoríme o Základnej čakre – koreňovej. Koreňová čakra leží na dolnom konci chrbtice, pri kostrči v oblasti hrádze. Je to najsilnejšie energetické centrum tela, prameň životnej energie. Pokiaľ je panvové dno ochabnuté a bez energie, cítime sa unavení a malátni.

Pravidelný tréning panvového dna – pohyby panvy a posilovanie svalstva panvového dna posilujú a otvárajú dolnú čakru a aktivujú sexuálnu energiu.

Sexuálna energia stúpa pozdĺž chrbtice hore a tým sa stimuluje činnosť ostatných čakier a mozgu.

Aktiváciu svalov panvového dna sa zlepšuje voľný tok energie v panve a následne v celom tele.
Celkovo narastá vnútorná sila a chuť do života.